Werkzaamheden Bedrijventerrein de Kooi II

Vanaf kalenderweek 34 t/m 40 worden er (herstel)werkzaamheden uitgevoerd aan de afwateringsgoten, rijbanen en kruispunten op bedrijventerrein de Kooi II in Hoogerheide. Deze (herstel)werkzaamheden zijn onderverdeeld in 3 fasen, namelijk:

Fase 1: In kalenderweek 35 t/m 38 worden herstelwerkzaamheden verricht aan de afwateringsgoten en rijbaan aan de Jac Jansenweg en Vliegweide op bedrijventerrein de Kooi II te Hoogerheide. Aan het einde van week 38 zal de bestaande asfaltweg (Vliegweide en Jac Jansenweg) worden voorzien van de definitieve asfaltdeklaag inclusief belijning. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden, zal vanaf maandag 30 augustus t/m vrijdag 24 september voor de Vliegweide en de Jac Jansenweg eenrichtingsverkeer worden ingesteld. De rijrichting van het eenrichtingsverkeer loopt via de Postweg, Vliegweide, Jac Jansenweg en wederom de Postweg. Voor het doodlopende gedeelte richting autobedrijf Benders, zal geen eenrichtingsverkeer gelden. Tijdens de asfalteringswerkzaamheden (week 38) zal de Vliegweide en Jac Jansenweg voor korte periode (1 a 2 dagen) deels worden afgesloten.

Fase 2: In kalenderweek 39 worden er werkzaamheden verricht aan de kruising Jac Jansenweg / Postweg. I.v.m. deze werkzaamheden zal de kruising volledig worden afgesloten. Via de Buitendreef, Edisonweg en Middenweg zal een tijdelijke omleidingsroute worden ingesteld. Bedrijven op de Kooi II blijven bereikbaar via de Postweg / Vliegweide.

Fase 3: In kalenderweek 40 worden er werkzaamheden verricht aan de kruising Vliegweide / Postweg (ter hoogte van HVB Constructie B.V.). I.v.m. deze werkzaamheden zal de kruising volledig worden afgesloten. Via de Buitendreef, Edisonweg en Middenweg zal een tijdelijke omleidingsroute worden ingesteld. Bedrijven op de Kooi II blijven bereikbaar via de Postweg / Jac Jansenweg.  

Te downloaden:

Pagina opties