Werkzaamheden Middelstraat Ossendrecht

Dit item is verlopen op 26-09-2019.

Op dinsdag 13 augustus start aannemer de Krom in opdracht van de gemeente Woensdrecht met werkzaamheden aan de Middelstraat in Ossendrecht. De bestrating van de rijbaan en trottoirs wordt verwijderd om een betere fundering aan te brengen. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd en duren naar verwachting tot eind oktober. Er wordt een omleidingsroute ingesteld voor verkeer.

Bewoners hebben een brief van de aannemer ontvangen met daarin meer informatie over zaken zoals bereikbaarheid van de woningen en het aanbieden van afvalbakken. Met vragen over de uitvoering of andere praktische zaken kunnen zij altijd contact opnemen met de aannemer.

Pagina opties