Werk, zorg en welzijn

Hulpwijzer Brabantse Wal

De website hulpwijzerbrabantsewal.nl helpt u op weg bij een vraag over zorg en welzijn.

www.hulpwijzerbrabantsewal.nl

Jeugd

Onderwijs, jeugdhulp en waar kunt u terecht?

/home/jeugd_43325/

Bijstand en uitkering

Hulpvraag sociaal domein

De integrale toegang voor Wmo, jeugd en ISD vindt u in het gemeentehuis in Hoogerheide.

/home/hulpvraag-via-de-intakemedewerker-sociaal-domein_43352/

Werk

Iedereen participeert in de samenleving en verricht bij voorkeur werk. Maar als dat (nog) niet mogelijk is wordt een tegenprestatie naar vermogen verricht.

/home/werk-participatiewet_43769/

Financiële ondersteuning

Voor inwoners met een krappe portemonnee kennen we het armoedebeleid.

/home/financiele-ondersteuning_43349/

Wmo (hulp en ondersteuning)

Wat moet ik doen bij bepaalde hulpvragen?

/home/wmo-hulp-en-ondersteuning_43331/

Werken over de grens

Meer informatie over het grensinformatiepunt.

/home/werken-over-de-grens_44396/

Vrijwilligersverzekering

De gemeente kent een verzekering, die de risico’s van het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt.

/home/vrijwilligersverzekering_43403/

Pagina opties