Gevraagd: leden voor de Wmo Adviesraad (12-11-2021)

Logo WMO Adviesraad Woensdrecht en link naar de website

Mensen met een sociaal hart, maatschappelijk betrokken en inzicht in het sociaal domein, die het leuk vinden om op dit vlak mee te denken met het college van burgemeester en wethouders. Als je graag samenwerkt met anderen en zorgt dat dingen geregeld worden, lees dan even verder. Want de Wmo Adviesraad is nog op zoek naar leden.

Als lid van de Wmo Adviesraad ben je actief betrokken bij het ontwikkelen en de invulling van het beleid binnen het sociaal domein. Dat gaat over onderwerpen rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), participatie (via werk), jeugdhulp, welzijn, zorg en ondersteuning. Samen willen we dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Gevraagd en ongevraagd advies van de Wmo Adviesraad weegt mee in de besluitvorming van de gemeente.

We zoeken iemand uit de gemeente Woensdrecht die zich minimaal vier jaar wil verbinden aan de Wmo Adviesraad. Uit Ossendrecht en Putte missen we nu nog inbreng! De adviesraad komt gemiddeld 8 keer per jaar bij elkaar (tegen vergoeding). Heeft u interesse, kijk dan voor meer informatie en sollicitatie op: www.wmoadviesraadwoensdrecht.nl
Graag je reactie uiterlijk 31 december 2021. Reageren kan ook door een mail te sturen naar de secretaris WMO adviesraad: secretaris@wmoadviesraadwoensdrecht.nl

Zie ook:

Pagina opties