Wmo (hulp en ondersteuning)

Uw eerste contact bij een hulpvraag of verzoek om ondersteuning verloopt via de intakemedewerkers van het sociaal domein. Op een later tijdstip wordt een Wmo-consulent uw vaste aanspreekpunt.

De gemeente Woensdrecht kent ook een Wmo Adviesraad.

Vragen over Wmo?

Indien u na het lezen van deze site nadere informatie wilt, kunt u bellen met 140164, spreek in Gemeente Woensdrecht, en vervolgens keuze 3.

Cliëntondersteuning

Kunt u wel wat hulp gebruiken? Schakel dan een cliëntondersteuner in. Een cliëntondersteuner helpt u zonder kosten om uw hulpvraag aan te pakken.

/home/clientondersteuning_43550/

www.meerkosten.nl

De website www.meerkosten.nl is een wegwijzer voor mensen met hoge zorgkosten.

www.meerkosten.nl

Pagina opties