De gemeente publiceert de actuele bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Als service bieden we u ook een overzicht aan van de plannen die momenteel ter inzage liggen in pdf-vorm.

De officiële publicaties treft u aan op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Aan de onderstaande verwijzingen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Plannen ter inzage

Bestemmingsplannen (archief)

Bestemmingsplannen van 2021 en eerder zijn te raadplegen via Archiefweb(externe link). Selecteer de datum 20 januari 2022. Klik dan op 'Meer onderwerpen' en vervolgens op 'Bestemmingsplannen bekijken'. Vervolgens heeft op deze pagina de keuze om 'ter inzage liggende plannen', de geldende plannen in de diverse kernen of andere plannen en ruimtelijke visies te raadplegen.