De oorlog in Oekraïne houdt ook de gemeente en de inwoners van de gemeente Woensdrecht bezig. Het is een oorlog die niet alleen leidt tot grote vluchtelingenstromen, maar ook tot spanningen in Europa. En dat maakt ons bezorgd.

Veel van onze inwoners willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie.

Burgemeester Adriaansen geeft in dit artikel een overzicht van initiatieven vanuit onze gemeente.

Wat kunt u doen?

 • Wilt u een bijdrage leveren, heeft u vragen over initiatieven van noodhulp en/of goederen of wilt u particuliere opvang bieden aan Oekraïense vluchtelingen? Dan kunt u terecht bij Vluchtelingenwerk Nederland(externe link). Hier vindt u goede en actuele informatie over wat u kunt doen als u inwoners uit Oekraïne wilt helpen. Voor particuliere opvang kunt u ook terecht bij Take care BnB(externe link). Deze organisatie bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen. 
 • Via Giro 555(externe link) kunt u met een donatie bijdragen aan medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp. Het Rode Kruis is een van de samenwerkende hulporganisaties achter Giro 555.
 • Donaties zijn welkom op de bankrekening van Stichting Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht: NL16 RABO 0122 9465 88 onder vermelding van het woord Oekraïne. Zij zullen er dan voor zorgen dat het geld goed en verantwoord besteed wordt. Uw gift aftrekbaar is van de belastingen, BWI Woensdrecht(externe link) heeft een ANBI status.
  Wilt u vrijwilligerswerk doen bij BWI Woensdrecht? Neem dan contact op via: vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl
 • Heeft u hulp of een dienst nodig van de gemeente, dan kunt u bellen met onze servicelijn (tel. 140164).
 • Als u opvang voor vluchtelingen uit de Oekraïne kunt bieden vult u dan alstublieft het formulier hieronder in. De vrijwilligers van Takecarebnb brengen gastgezinnen en gasten (vluchtelingen met een verblijfsstatus) met elkaar in contact via onderstaand formulier:

  Opvang vluchtelingen aanmelden (Takecarebnb)

Initiatieven vanuit de gemeente

De aanmeldingen van goederen / diensten / steun vanuit onze inwoners gaan nog steeds door. Op dit moment is het volgende bekend:

 • Herwonnen Levenskracht(externe link) stelt gratis beschikbaar spullen uit hun kringloopwinkel / loods beschikbaar;
 • Bedden en matrassen worden aangeboden door particulieren;
 • De kerk in Huijbergen wordt ter beschikking gesteld voor (tijdelijke) opslag van goederen / inzamelingsactie(s);
 • Voedselbank Goed Ontmoet(externe link) biedt aan om gedurende drie maanden voedselpakketten beschikbaar te stellen;
 • Op meerdere basisscholen zien we (sponsor)activiteiten en inzamelacties;
 • Diverse 'handjes' worden aangeboden om te helpen.

Informatie voor Oekraïners

Kent u Oekraïners? Stel ze dan zeker op de hoogte van deze communicatiemogelijkheden en folders:

 • Een communicatiekaart met veelgebruikte woorden in icoontjes en Nederlands/Oekraïense woorden. Download de communicatiekaart
 • Er is een landelijk nummer geopend: 06 48 15 80 53. Hier kunnen mensen via Whatsapp hun vragen stellen in het Oekraïens en Engels en krijgen in de taal waarin ze een bericht sturen antwoord
 • Rode Kruis, Leger des Heils en Vluchtelingenwerk hebben het platform www.refugeehelp.com(externe link) opgericht. Dit is een verzamelwebsite van alle particuliere initiatieven en de plek waar Nederlanders (particulieren) en Oekraïners terecht kunnen voor informatie. Neem deel aan het platform
 • Flyer "Pas op mensenhandel" (Nederlands, Engels, Oekraïens). Download de flyer
 • Informatie over coronamaatregelen (Oekraïens). Download de flyer
 • Basisinformatie voor Oekraïense vluchtelingen vanuit Gemeente Woensdrecht. Nederlands, Engels, Oekraïens.
 • Brochure Basisregistratie Personen. Beschikbaar in het Nederlands en Oekraïens.
 • Elke eerste maandag van de maand wordt het luchtalarm getest. Download de flyer

Oekraïners inschrijven bij gemeente

Wanneer vluchtelingen uit de Oekraïne in Nederland verblijven (zowel bij mensen thuis als in een gemeentelijke opvanglocatie), dan is het van belang dat zij bij de gemeente ingeschreven worden in de basisregistratie personen (BRP). Alleen door zich in te laten schrijven in de basisregistratie van de gemeente kan men een Burgerservicenummer (BSN-nummer) krijgen en komt men daarmee in aanmerking voor leefgeld en toegang tot zorg / onderwijs. Om zich in te laten schrijven dient een afspraak gemaakt te worden. Neemt u hiervoor contact op met de servicelijn van de gemeente Woensdrecht: telefoonnummer 140164 en/of servicelijn@woensdrecht.nl

Particuliere opvang van Oekraïners

Nederland wil de vluchtelingen uit Oekraïne ruimhartig opvangen en laat dat ook zien door de vele initiatieven om hulp te bieden.

De meeste vluchtelingen worden in gemeentelijke opvanglocaties opgevangen. Het is echter ook mogelijk om als gasthuishouden een gast tijdelijk onderdak te bieden in uw huis of andere geschikte locatie waarvan u eigenaar bent. Het is hartverwarmend om de gastvrijheid te zien die vele Nederlanders nu al hebben getoond. Het bieden van onderdak is vaak voor het gasthuishouden én voor de gast een bijzondere ervaring waarbij beide partijen veel leren over elkaars achtergronden, culturen en geschiedenis. Tegelijkertijd is het ook een grote verantwoordelijkheid om een tijdelijk thuis te bieden aan deze mensen. Het is daarom van belang dat u zich goed laat informeren voordat u de beslissing neemt om uw huis open te stellen.

Om u bij daarbij te helpen, is een Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners opgesteld. In deze handreiking vindt u informatie over hoe u een opvangplek kunt aanbieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor uw gast beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking kan u ook helpen als u al een gasthuishouden bent en een gast bij u in huis woont. De handreiking is opgesteld door de Rijksoverheid, in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB.

Download de handreiking

Veelgestelde vragen en antwoorden over Oekraïne

Ik wil vluchtelingen opvangen

Dat is hartverwarmend! Laat het ons weten via servicelijn@woensdrecht.nl. Dan combineren wij vraag en aanbod. Vermeld hierbij uw voor- en achternaam, opvangadres, telefoonnummer en het aantal opvangplekken.

Hoe is zorg voor Oekraïners in Nederland ingericht?

Er is een landelijke website ingericht met informatie, ook in het Oekraïens en Engels: zorgverzekeringslijn.nl

Heeft u vragen over jodiumpillen vanwege de dreiging in Oekraïne?

Kijk op de website van de rijksoverheid(externe link).

Staat uw vraag hier niet bij?

De Veiligheidsregio MWB heeft een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden opgesteld: VRMWM.nl(externe link)

Meer informatie

Hoe bereidt onze Veiligheidsregio Midden-West Brabant zich voor?

De Veiligheidsregio Midden- West Brabant bereidt zich voor op meerdere thema's rondom de oorlog. Denk bijvoorbeeld aan het voorbereiden van de noodopvang van de vluchtelingen of het uitwerken van noodscenario's bij dreiging. Alle veiligheidsregio's hebben via de Rijksoverheid de opdracht gekregen om opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Ook onze regio bereidt zich hier op voor. Dit gebeurt in districtelijk verband. Omdat we de Oekraïense vluchtelingen zo goed mogelijk willen ontvangen heeft het niet de voorkeur om ze in tentenkampen en sporthallen onder te brengen. We zijn op zoek naar meer stabiele tijdelijke opvangplekken zoals vakantieparken, leegstaande appartementencomplexen etc.. Die mogelijkheden worden nu in kaart gebracht door de veiligheidsregio's.