De ontwerp-beschikking ligt, tezamen met het ontwerpbestemmingsplan voor deze ontwikkeling, gedurende zes weken voor een ieder bij de centrale balie van het gemeentehuis tijdens de openstellingsuren ter inzage. 

Fase: ontwerp; ter inzage / reactie mogelijkheid vanaf 15 april 2022 gedurende een periode van 6 weken.

Bekijk de interactieve kaart op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Rechts naast de kaart vindt u het tabblad "Documenten" die horen bij dit bestemmingsplan.