Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan 3.8 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan “Putseweg 46, Ossendrecht” voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan maakt een nieuw bedrijventerrein mogelijk tussen het bestaande bedrijventerrein Driehoeven aan de westzijde en de Putseweg aan de oostzijde op de eigendommen van de Putseweg 46 te Ossendrecht.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 24 maart 2023 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. Het plan is te raadplegen op de landelijke voorziening RO-online via het internetadres.

Bekijk de interactieve kaart op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Rechts naast de kaart vindt u het tabblad "Documenten" die horen bij dit bestemmingsplan.