Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonwagencentrum Akkerdreef, Hoogerheide’ voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van twee bouwvlakken en het wijzigen van de bouwregels zodat het maximum aantal standplaatsen van woonwagens verruimd kan worden van 10 naar 12. In de bouwregels zal de maximale bouwhoogte worden gewijzigd van 4,5 meter naar 6,5 meter. De afstandsnorm in de bouwregels met betrekking tot de afstand van een woonwagen tot een andere woonwagen, wordt gewijzigd van minimaal 5 meter afstand naar minimaal 4 meter afstand.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 6 september 2023 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het plan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Bekijk de interactieve kaart op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Rechts naast de kaart vindt u het tabblad "Documenten" die horen bij dit bestemmingsplan.