Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 2.1 lid 1 onder a, c en g, artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 en artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht , bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:

  • Het ontwerp van de omgevingsvergunning:
    • Plan                : herontwikkeling van het ViVoo terrein
      Adres              : Veenbes 1, 4635 BR  Huijbergen
      Kadastraal nr. : Sectie C nr.2418

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken de ontwikkeling mogelijk van herontwikkeling van het ViVoo terrein aan de Veenbes 1 te Huijbergen.

De ontwerp omgevingsvergunning liggen voor een ieder ter inzage vanaf 4 mei 2023 gedurende een periode van zes weken op afspraak, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide.

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder omtrent het ontwerp zienswijzen inbrengen. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA  Hoogerheide. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht.