Eigen trouwlocatie en/of eigen trouwambtenaar kiezen

Eigen trouwlocatie kiezen

Het is onder voorwaarden mogelijk om zelf een trouwlocatie te kiezen. Jullie geven dit aan op het online meldingsformulier. Lees wat de criteria voor het aanwijzen van een trouwlocatie zijn.

Verder moet het bruidspaar ook een toestemmingsbrief van de trouwlocatie aanleveren. Houdt daarbij rekening met een behandeltermijn van 3 maanden.

Zelfgekozen trouwambtenaar

Naast onze trouwambtenaren kunnen jullie ook getrouwd worden door een eigen trouwambtenaar die dit eerder in andere gemeenten heeft gedaan. Deze wordt dan voor één dag benoemd in onze gemeente.

Wij ontvangen het verzoek via de brief verzoek benoeming eigen trouwambtenaar graag drie (3) maanden van tevoren samen met de op het formulier genoemde documenten.
Lees ook de criteria waaraan een eenmalige externe buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand moet voldoen.