Voorwaarden voor huwelijken tijdens de coronacrisis

De gemeente Woensdrecht houdt zich aan de (nieuwste) richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid ook met betrekking tot huwelijken.
Dat betekent dat bij de samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden en geen van de aanwezige personen één of meer symptomen vertonen die aangegeven zijn door het RIVM.

Voor de huwelijken gelden verder de volgende voorwaarden:

  • Bij de gratis huwelijken of partnerschappen mogen maximaal 8 personen aanwezig zijn inclusief het paar en de getuigen;
  • Bij formele en ceremoniële huwelijken of partnerschappen op de trouwlocatie van het gemeentehuis mogen maximaal 22 personen, buiten het paar, de bode en de ambtenaar aanwezig zijn. Op de aangewezen externe locaties moet het aantal personen, die bij de ceremonie aanwezig mogen zijn, met de locatie zelf worden afgestemd. Met inachtneming van de regels van de RIVM;
  • Alle aanwezigen worden vriendelijk verzocht om minimaal 1,5 meter afstand te houden van elkaar: tijdens de ceremonie, maar ook bij het betreden en het verlaten van het gemeentehuis. De stoelen zullen ook 1,5 meter van elkaar geplaatst worden.
    Dat geldt ook voor ceremonies op aangewezen externe locaties;
  • De trouwambtenaar schudt geen handen;
  • Vooraf aan de ceremonie worden de handen gedesinfecteerd;
  • Bij het tekenen van de akte wordt gepast afstand gehouden (1,5 meter).

Voor de ceremonie wordt het paar en de getuigen op de maatregelen gewezen, zodat er voldoende afstand wordt gehouden.

Uiteraard zijn onvoorziene omstandigheden als gevolg van het coronavirus voorbehouden. Daarnaast moet men tijdens de ceremonie zich houden aan de dan geldende maatregelen die de landelijke overheid oplegt omtrent het coronavirus.

Wij hopen op uw begrip.