De uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen Brabantse Delta en Scheldestromen van 15 maart 2023 in de gemeente Woensdrecht.