Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 maart 2023 het bestemmingsplan “Verbreding buisleidingenstraat Grindweg, Woensdrecht” overeenkomstig het ontwerp heeft vastgesteld en dit plan voor een ieder ter inzage ligt.

Deze uitbreiding heeft met name er mee te maken dat rondom de voorziene uitbreiding van de buisleidingenstraat hoogspanningskabels in de buisleidingenstraat zullen intakken. De verbreding van de buisleidingenstraat is vervolgens benodigd om toekomstige (nu nog niet bekende) kabels en leidingen dit hoogspanningsintakpunt te kunnen laten passeren.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 28 april 2023 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het bestemmingsplan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplan. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening RO-online via het internetadres.

Bekijk de interactieve kaart op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Rechts naast de kaart vindt u het tabblad "Documenten" die horen bij dit bestemmingsplan.