Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Als u de nationaliteit heeft van 1 van de lidstaten van de Europese Unie dan kunt u ervoor kiezen om in Nederland te stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

U kunt er ook voor kiezen om te stemmen in uw land van herkomst voor de leden van uw eigen lidstaat. U moet wel een keuze maken: In meer dan één land stemmen mag niet.

In het land van herkomst stemmen

Wilt u stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan moet u in dat land aangeven dat u wilt stemmen als kiezer in het buitenland. U mag dan niet in Nederland uw stem uitbrengen en u krijgt ook geen stempas. U hoeft dan niets door te geven aan de gemeente Den Haag.

In Nederland stemmen

Wilt u in Nederland stemmen? Dan moet u het registratieformulier invullen. 

Voorwaarden

  • U heeft de nationaliteit van een EU-land.
  • U bent 18 jaar of ouder op 6 juni 2024.
  • U woont in de gemeente Woensdrecht.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
  • Het registratieformulier moet uiterlijk op dinsdag 23 april 2024 door Team Verkiezingen van de gemeente Woensdrecht zijn ontvangen.

Als u zich al eerder heeft geregistreerd als kiezer in Nederland voor een eerdere Europees Parlementsverkiezing, hoeft u dat niet nog een keer te doen.

Binnen 7 dagen na ontvangst van uw formulier, besluit de gemeente of u mag stemmen. U ontvangt uw stempas dan enkele weken voor de verkiezing.

Heeft u (ook) de Nederlandse nationaliteit, bent u 18 jaar of ouder en woont u in de gemeente Woensdrecht? Dan hoeft u geen formulier in te vullen. U bent dan automatisch geregistreerd als kiezer.

Registratieformulier

DigiD linkRegistreer online

Heeft u geen DigiD? Vul dan het formulier (PDF) in en stuur het samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs:

U kunt het formulier ook inleveren bij de balie burgerzaken in het gemeentehuis Huijbergseweg 3, Hoogerheide.
Als u het formulier bij de balie burgerzaken inlevert, laat u uw geldig legitimatiebewijs zien.

Registratie intrekken

Heeft u vragen over uw registratie? Of heeft u zich eerder in Nederland geregistreerd voor de Europees Parlementsverkiezing, maar wilt u bij de verkiezing in juni 2024 stemmen in het EU-land waarvan u de nationaliteit hebt?
Stuur een e-mail naar verkiezingen@woensdrecht.nl of bel naar 140164.