Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 2.1 lid 1 onder c, artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 en artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht , bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:

 • De verklaring van geen bedenkingen vastgesteld door de gemeenteraad op 15 september 2022
 • De verleende omgevingsvergunning:
  • Plan                : bouwen van 15 appartementen met bergingen.
   Locatie           : Westerstraat 4a te 4635 CV Huijbergen
   Adres              : Westerstraat 4a t/m h en 4k,m,n,p.r.s.t
   Kadastraal nr. : Sectie C nr.2418

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 2 maart 2023 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. U kunt deze op afspraak inzien.

De beschikking is ten opzichte van het de ontwerp beschikking niet gewijzigd,.