De gemeente Woensdrecht heeft het voornemen om de volgende percelen gemeentegrond te verkopen:

  • een perceel grond, gelegen nabij de Hortensia 32 te Hoogerheide, kadastraal bekend gemeente Woensdrecht, sectie G, nummer 5379 (ged.), ter grootte van circa 33 m2, aan de eigenaar van het aangrenzend gelegen perceel.
  • een perceel grond, gelegen nabij de Minckelersweg 27 te Hoogerheide, kadastraal bekend gemeente Woensdrecht, sectie C, nummer 1726 (ged.), ter grootte van circa 149 m2, aan de (toekomstige) eigenaar van het aangrenzend gelegen perceel.

Op basis van vastgestelde criteria is de gemeente Woensdrecht van mening dat de eigenaren van de aangrenzend gelegen percelen de enige gegadigden zijn om bovenvermelde gronden te kopen.

De gemeente Woensdrecht zal twee weken na de datum van deze publicatie overgaan tot het verkopen van bovengenoemde percelen, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Mieke Maas, medewerker grondzaken, telefoonnummer 140164, email: m.maas@woensdrecht.nl.

Bekijk de interactieve kaart op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Rechts naast de kaart vindt u het tabblad "Documenten" die horen bij dit bestemmingsplan.