Waterloket

De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van water en riolering. Met de wet gemeentelijke watertaken is dit ook zo in de regelgeving vastgelegd. Zowel voor inwoners als bedrijven leest u op deze website informatie over diverse aspecten van water en riolering.

Het waterloket vervult de rol van vraagbaak en informatie uitwisseling. Maar het is ook de ingang voor (de aanvraag van) vergunningen en andere wettelijke aspecten. Bovendien fungeert het als meldpunt voor klachten en storingen en alle overige opmerkingen rondom water en de riolering in de gemeente.

Maak uw keuze via een van onderstaande links: