Heeft u algemene vragen over de gemeente of wilt u een afspraak maken? U kunt het meeste regelen via de website, of u kunt contact opnemen via e-mail (gemeente@woensdrecht.nl) of het telefoonnummer (140164). Houdt u er rekening mee dat u een afspraak moet maken om zaken te regelen op het gemeentehuis.

Wet open overheid (Woo)

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Gemeenten (en andere overheden) moeten meer informatie actief openbaar maken, zonder dat u hierom hoeft te vragen. De Woo vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Wet open overheid (Woo) heeft als doel de overheid meer en beter toegankelijk te maken. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen beter én makkelijk vindbaar worden. Daarnaast blijft het natuurlijk ook voor u mogelijk om zelf documenten bij de gemeente op te vragen.

Woo-verzoek indienen

Naar Woo-verzoeken en besluiten

Om welke informatie gaat het?

Onder de Woo vallen 11 informatiecategorieën:

 1. wet- en regelgeving
 2. organisatiegegevens
 3. raadsstukken
 4. bestuursstukken
 5. stukken van adviescolleges
 6. convenanten
 7. jaarplannen en -verslagen
 8. Wob / Woo-verzoeken
 9. onderzoeken
 10. beschikkingen
 11. klachten

De gemeente maakt nu al veel openbaar, zoals organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten. Deze zijn terug te vinden op de website of via de Woo-index. Andere stukken zullen in de toekomst ook openbaar gemaakt worden op deze website. Dit gebeurt in fases. 

Hulp nodig?

Kunt u een document uit één van de informatiecategorieën van de Woo niet vinden? Dan is het mogelijk om contact op te nemen met de contactpersoon Woo van de gemeente.

Openbare informatie

Het doel van de Woo is om het handelen van overheden transparanter te maken, maar dit gaat in fases. De gemeente Woensdrecht volgt hierin het landelijke stappenplan. Dit betekent dat we vanaf 1 mei 2022 verplicht zijn onderstaande documenten actief openbaar moeten maken (voor zover dat al niet gebeurde). Die vindt u op www.woensdrecht.nl.

Contactpersoon Woo

De Woo bepaalt dat de gemeente een contactpersoon Woo moet aanwijzen. Elk bestuursorgaan binnen de gemeente heeft een contactpersoon Woo. In de gemeente Woensdrecht zijn dat:

 • Contactpersoon Woo voor alle informatie rondom het college, de burgemeester en de gemeente als organisatie is de Informatiemanager Dienstverlening.
 • De contactpersoon Woo voor alle informatie rondom de gemeenteraad is de griffier.

Beiden zijn te bereiken via gemeente@woensdrecht.nl of via het telefoonnummer 14 0164.

Verzoek om openbaarheid

Worden documenten nog niet actief gepubliceerd? Dan kunt u inzicht in deze informatie krijgen door een Woo-verzoek in te dienen, de vervanger van het Wob-verzoek. U kunt hiervoor het digitale formulier Woo-verzoek gebruiken.

In het verzoek moet staan over welke bestuurlijke aangelegenheid documenten worden gevraagd. Hoe duidelijker u bent, het liefst door het document bij naam te noemen, hoe sneller wij u van dienst kunnen zijn. Wij zullen sneller en beter in staat zijn om een besluit te nemen op het verzoek om informatie als het verzoek zo concreet en duidelijk mogelijk is. De gemeente kan kosten in rekening brengen voor het verstrekken van informatie, zoals bepaald in de Legesverordening.

Procedure Woo-verzoek

De gemeente moet binnen 4 weken een beslissing nemen op het verzoek om documenten openbaar te maken. De beslissing mag één keer voor een periode van 2 weken worden uitgesteld. Uw verzoek en het besluit erop worden openbaar gemaakt (niet uw persoonsgegevens) op onze website.

Als de gemeente verwacht dat een belanghebbende bezwaar zal maken tegen het verstrekken van de informatie, dan mag de gemeente die informatie niet eerder verstrekken dan 2 weken na de bekendmaking van het besluit dat de informatie wordt verstrekt.

Tip: Wij adviseren u eerst contact op te nemen met de contactpersoon Woo. Deze persoon kan u wellicht eerst op weg helpen in uw zoektocht naar informatie voordat u besluit een Woo-verzoek in te dienen.