Bij twee bushaltes in de gemeente Woensdrecht zijn vanaf heden deelfietsen verkrijgbaar en er wordt een interessepeiling(externe link) gedaan naar het gebruik van deelauto’s.

Achtergrondinformatie
In de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie 2017-2035 en in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2021-2025 is het onderwerp ‘duurzame mobiliteit’ een belangrijk thema. De gemeente Woensdrecht speelt hierin een faciliterende en stimulerende rol. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een carpoolplaats, het meewerken aan het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s en het voorzien in goede fietspaden. Wethouder De Heer: “Mobiliteit is niet altijd te voorkomen, maar de wijze van transport kan vaak wel worden veranderd. We willen daarom het gebruik van openbaar vervoer, fietsen en deelauto’s stimuleren”.

Deelfietsen bushaltes
Onlangs zijn bij twee bushaltes in de gemeente Woensdrecht deelfietsen geplaatst. Het gaat om de bushalte aan de Siardus Bogaertslaan in Huijbergen en die aan de Scheldeweg nabij de kerk in Hoogerheide. Waar de bus stopt kun je vanaf nu het laatste stukje van je reis afleggen per (deel)fiets. De deelfietsen zijn te gebruiken met de app ‘Gimble’ en blijven in ieder geval tot 1-1-2024 staan. Dan wordt geëvalueerd of er veel gebruik van gemaakt wordt en of het zinvol is om de deelfietsen te laten staan en eventueel uit te breiden.

Interessepeiling deelauto’s
Gemeente Woensdrecht en OnzeAuto onderzoeken met een interessepeiling(externe link) de belangstelling om elektrische auto’s te delen met bewoners en organisaties. Hoe meer mensen de peiling invullen, hoe groter de kans is dat er deelauto’s kunnen worden geplaatst. Er zijn ongeveer 10 deelnemers nodig om een elektrische deelauto te kunnen plaatsen. Als er voldoende belangstelling is, dan kunnen er nog dit jaar auto’s worden geplaatst. Door het invullen van de interessepeiling ontstaat er een goed beeld op welke locaties het kansrijk is om te starten. Wethouder De Heer: “Stuur de peiling gerust door naar buurtgenoten, hoe meer interessepeilingen er worden ingevuld, hoe groter de kans is dat er in jullie buurt ook een deelauto komt.”

Wethouder De Heer: “Ik begrijp heel goed dat veel mensen zullen moeten wennen aan het idee van deelfietsen en -auto’s. Maar ik geloof er echt in dat dit de toekomst is. Als je bedenkt hoeveel auto’s er zijn die het grootste gedeelte van de tijd stilstaan en welke onnodige kosten en straten vol met geparkeerde auto’s dit met zich meebrengt, dan is het misschien toch de moeite waard om je eens te verdiepen in alternatieven zoals een deelauto of het nemen van het openbaar vervoer en het gebruiken van een deelfiets.”