De gemeente Woensdrecht richt voor de tweede keer dit jaar een crisisnoodopvang in. Van 6 oktober tot en met 31 december van dit jaar worden aan de Bosweg 2 te Putte (oude terrein Van Niftrik nu in gebruik door The Circular Plastics Factory) 85 vluchtelingen opgevangen. Het betreft dezelfde groep die in augustus opgevangen werd in MFC Kloosterhof te Hoogerheide.

De vluchtelingencrisis in Nederland is nog altijd gaande. Er zijn nog steeds onvoldoende opvanglocaties. Van alle gemeenten in Nederland wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren. De gemeente Woensdrecht zorgde in augustus voor de opvang van vluchtelingen in MFC Kloosterhof te Hoogerheide.

Het kabinet had gemeenten in eerste instantie gevraagd de crisisnoodopvang (tijdelijke opvang van vluchtelingen om Ter Apel te ontlasten) in te richten tot 1 oktober van dit jaar. Omdat de druk op de asielketen onverminderd hoog is, heeft het kabinet deze termijn verlengd tot 31 december van dit jaar. De behoefte aan crisisnoodopvang is vanwege de hoge druk tevens verdubbeld.

Elke gemeente moet inzet leveren. Ook in het district De Markiezaten, waar de gemeente Woensdrecht onder valt, moet elke gemeente doen wat zij kan. De mogelijkheid die de gemeente Woensdrecht ziet, is het opnieuw leveren van een locatie voor crisisnoodopvang voor vluchtelingen in de periode van 6 oktober t/m 31 december 2022.

Crisisnoodopvang aan een bekende groep

De vluchtelingen die deze zomer in onze gemeente verbleven, komen terug vanuit Bergen op Zoom waar zij nu verblijven. Op het voormalige terrein van Van Niftrik (nu in gebruik door The Circular Plastics Factory) gelegen aan de Bosweg 2 in Putte wordt de locatie voor crisisnoodopvang ingericht.

We kennen de groep die er komt: deze bestaat uit gezinnen en andere vluchtelingen uit diverse landen.

In het kantoorgebouw komen slaapkamers en verblijfruimtes. Het Rode Kruis zorgt dagelijks voor een goed verloop van de opvang binnen de locatie.

We hebben goede ervaringen met de groep en er is destijds geen overlast geweest. We willen dat de opvang veilig en zonder overlast verloopt, net zoals in augustus. Daarvoor treffen we wederom maatregelen. Zo worden de huisregels binnen de noodopvang strikt gehanteerd. Activiteiten die worden georganiseerd, worden altijd door medewerkers van het Rode Kruis en/of de gemeente begeleid. Ook de veiligheid voor u en voor de vluchtelingen vinden we erg belangrijk. Er is beveiliging op de locatie, in het omliggend gebied en in de dorpskern van Putte. De beveiliging spreekt zowel de Nederlandse taal als Arabisch. In augustus heeft deze inzet naar alle tevredenheid zowel van ons als van de omgeving gewerkt.

Locatie

Aan de Bosweg 2, buiten de dorpskern van Putte, ligt het voormalige terrein van Van Niftrik. Een deel van de bedrijfsloodsen is momenteel in gebruik door The Circulair Plastics Factory. De eigenaar stelt het grootste deel van het kantoorpand en de bedrijfskantine met aansluitende loods beschikbaar. Dit object blijkt geschikt om er een crisisnoodopvanglocatie te realiseren met voldoende privacy voor de gezinnen en andere vluchtelingen.

Het is een afgeschermd terrein, buiten de bebouwde kom van Putte. De kantoorunits voldoen aan de eisen om er gescheiden overnachtingsruimtes mogelijk te maken. De bedrijfskantine beschikt over de benodigde faciliteiten. De vluchtelingen kunnen er zelf groepsmaaltijden bereiden. Met de bijplaatsing van douche- en toiletvoorzieningen in de aangrenzende loods is ook het sanitair geregeld.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we naar www.woensdrecht.nl/crisisnoodopvang, waar o.a. het antwoord op veelgestelde vragen staat. Heeft u een andere vraag of wilt u hulp bieden,
dan kunnen mensen contact opnemen met de servicelijn via telefoonnummer 14 0164 of vanuit het buitenland 00 31-164 61 11 11 of per e-mail: servicelijn@woensdrecht.nl o.v.v. crisisnoodopvang. Omwonenden en ondernemers die in de buurt van de crisisopvanglocatie gevestigd zijn, zijn via een brief geïnformeerd (incl. de Belgische buurgemeenten en bewoners van de Grensstraat).