De gemeente Woensdrecht heeft het beleids- en beheerplan speelvoorzieningen geactualiseerd. Op 6 mei 2021 is het Beleids- en beheerplan Speelvoorzieningen 2021-2024 vastgesteld door de gemeenteraad.

In eerste instantie heeft er een terugblik en evaluatie plaatsgevonden. Daarna is de toestand van de speeltoestellen herijkt waarbij de werkelijke levensduur opnieuw is vastgesteld. Ook zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren meegenomen.
De komende jaren blijkt het huidige budget voor speelvoorzieningen toereikend te zijn om het areaal in stand te houden. In de praktijk wijzigt hierdoor feitelijk weinig. Dat wil zeggen dat het onderhoudsniveau kan worden aangehouden en de toestellen worden vervangen die volgens de werkelijke levensduur aan vervanging toe zijn tot en met 2024. Hiermee voldoet de gemeente aan haar zorgplicht.

Beleidsplan speelvoorzieningen 2021-2024