De gemeente Woensdrecht wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA.
Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

In het kader van het Besluit digitale toegankelijkheid overheid heeft de gemeente Woensdrecht een inventarisatie van de websites gemaakt die onder de toegankelijkheidseisen vallen. Hieronder staan die opgesomd.

Website (omschrijving)ToegankelijkheidLeverancier
hoofddomein woensdrecht.nlvoldoet gedeeltelijk (op basis van automatische toetsing). Contenttoets voorzien in Q2 - 2022SIMgroep, Rotterdam
digitale formulieren Woensdrecht

voldoet gedeeltelijk. 

toetsingsrapport december 2021link naar document

Kodision (via Equalit SSC)
digitale formulieren Pink Roccade

voldoet. 

toetsingsrapport mei 2020link naar document

Pink Roccade (via Equalit SSC)
vergaderagenda gemeenteraadcontact met leverancieriBabs BV, Zwaag
videostreams gemeenteraadcontact met leverancierCompany Webcast,
Capelle a/d IJssel
Hulpwijzer Brabantse Waltoegankelijkheids-verklaring Hulpwijzer Brabantse WalSdu VIND, Den Haag
Samen aan de bak (afvalinzameling) Every Day (via Saver NV)
Woensdrecht in cijfers (statistieken)toegankelijkheids-verklaring Woensdrecht in cijfersSwing Mosaic / ABF Research BV, Delft
Begrotingonline (financiën) Pepperflow BV, Katwijk aan Zee
Archivering websitecontact met leverancierArchiefweb, Apeldoorn
Meldingen openbare ruimte Signalen.org, Amsterdam

Naast de genoemde websites die via het web te benaderen zijn kent de gemeente Woensdrecht een intranet voor de medewerkers (geleverd door SIMgroep uit Rotterdam). Daarnaast is er een interne website en app waarop de CAO Gemeenten en personele regelingen worden gepresenteerd. Beide laatste producten worden geleverd door het bedrijf IJK uit Helmond.

In het voorjaar van 2022 is vervanging / vernieuwing van het intranet van de gemeente Woensdrecht voorzien. Voor die nieuwe omgevingen is toetsing op toegankelijkheid door een onafhankelijke instantie mét een toegankelijkheidsrapport kort na oplevering een harde eis.
Voor de overige sites wordt de toetsing van de toegankelijkheid gefaseerd aangepakt.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie let bij publicatie van berichten op belangrijke onderdelen van de content als het gaat om toegankelijkheid. Denk hierbij aan bijschriften voor afbeeldingen (Alt-teksten) en koppengebruik. De leesbaarheid van de teksten in de producten- en dienstencatalogus is door de leverancier gefaseerd gecontroleerd op taalniveau B1.
  • Software: Onze webredactie bewerkt sinds het najaar van 2018 alle pdf-bestanden na met het programma Adobe Acrobat Pro DC om zoveel mogelijk de toegankelijkheid te waarborgen. In het algemeen is overigens het streven om het aantal pdf-bestanden terug te dringen / beperkt te houden.
    Periodiek vindt er screening plaats met een automatische tool op dode links op de website.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.
Beschrijf het probleem en doe daarbij de link naar de webpagina waarover u iets wilt melden. Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u ook aangeeft welk besturingssysteem u gebruikt, welke browser software u heeft en of u instellingen heeft aangepast.

E-mail: webmaster@woensdrecht.nl
Telefoon: 14 0164