Home

Uitgelicht

 • Zwarte cijfer voor Woensdrecht in 2023 en volgende jaren

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht presenteert een positieve programmabegroting voor 2023 en het meerjarenperspectief voor de periode 2024-2026. Uitgangspunt is dat we de ambities voor de komende jaren nastreven mét een meerjarig sluitende begroting. Op gemeentelijke heffingen en belastingen passen we alleen een inflatiecorrectie toe.

 • Crisisnoodopvang

  Landelijk zijn er onvoldoende reguliere opvangplekken voor vluchtelingen. Het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) kan zijn wettelijke taak niet meer uitvoeren en daarom is men overgegaan op crisisnoodopvang.

  Gemeentehuis Woensdrecht
 • Woensdrecht zet stappen in duurzaam vervoer

  Bij twee bushaltes in de gemeente Woensdrecht zijn vanaf heden deelfietsen verkrijgbaar en er wordt een interessepeiling gedaan naar het gebruik van deelauto’s.

  Deelauto
 • Gemeente Woensdrecht laat 'tegeltaxi' rijden

  We zien in Nederland steeds vaker lange perioden van droogte en hevige regenbuien. Als gemeente nemen we in de openbare ruimte maatregelen om hiermee om te gaan, maar ook particulieren kunnen dit in hun eigen tuin doen door stenen weg te halen en te vervangen door groen. Om dit te stimuleren zet de gemeente Woensdrecht op 26 september, 3 en 10 oktober de zogenaamde ‘tegeltaxi’ in, die oude tegels gratis ophaalt.

  Stapel tegels
 • Energietoeslag

  De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een eenmalige energietoeslag van de overheid. Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen een toeslag van 800 euro plus een verhoging van 500 euro krijgen.

  Handreiking Energietoeslag
 • Wegwerkzaamheden

  Alle wegwerkzaamheden en afsluitingen in de gemeente Woensdrecht.

  wegwerkzaamheden verkeersbord