De Wet goed verhuurderschap biedt een oplossing voor een paar grote problemen op de particuliere verhuurmarkt. Allereerst is de wet gericht op het voorkomen en tegengaan van discriminatie en intimidatie. Ook zijn verhuurders verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen. En ze moeten huurders informeren over hun rechten en plichten.

Sommige verhuurders of huisbazen nemen het echter niet zo nauw met de rechten van de huurder. Zij houden zich mogelijk niet aan de wetten en regels. Ze onderhouden de woningen slecht en/of vragen te hoge huren. Soms worden huurders onder druk gezet. Daardoor kunnen ongewenste situaties ontstaan waarbij huurders zich niet veilig voelen in hun woning.

Meldpunt Ongewenst verhuurgedrag

De wet verplicht de gemeente een meld- en informatiepunt in te stellen. Het meldpunt is laagdrempelig en huurders kunnen kosteloos en anoniem kunnen melden voor advies en ondersteuning of het indienen van een melding. 

Maak een melding

De 7 regels voor de Wet goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap noemt 7 algemene regels waarop de gemeente handhaaft als de melding daartoe aanleiding geeft. Dat zijn:

  • Het onthouden van iedere vorm van discriminatie door middel van een transparant selectieproces, objectieve selectiecriteria, motivering keuze huurder en een vastgelegde werkwijze ter voorkoming van discriminatie;
  • Het onthouden van iedere vorm van intimidatie;
  • Regels omtrent de waarborgsom en servicekosten;
  • Schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst;
  • De huurder schriftelijk informeren over de rechten en plichten ten aanzien van het gehuurde, de contactgegevens van het meldpunt en van de verhuurder, de servicekosten en waarborgsom;
  • Verbod op dubbele bemiddelingskosten;
  • Aparte arbeids- en huurovereenkomst voor arbeidsmigranten en informatie in een taal die de arbeidsmigrant begrijpt.

Belangrijke contactgegevens

Huurcommissie

Bekijk op huurcommissie.nl wanneer u terecht kunt bij de huurcommissie.

Huurcommissie specifiek voor de Wet goed verhuurderschap:

Inhoudelijke vragen over uw huurcontract

Voor inhoudelijke vragen over het huurcontract kunt u de website van Rijksoverheid raadplegen.