Afval

In de gemeente Woensdrecht wordt uw huisvuil gescheiden opgehaald.  U moet groente- fruit- en tuinafval en etensresten (GFTe), oud papier en restafval dan ook gescheiden verzamelen en aanbieden. Plastic, blik, en drinkpakken (PBD), glas, kleding en kleine elektronische apparaten brengt u naar de daar voor bestemde containers die in de wijken staan.

Twijfelt u waar uw afval thuishoort? Met onze digitale pictogrammenkaart is het meteen duidelijk welke afvalstromen er zijn en in welke container u het kwijt kunt!

Veelgestelde vragen

Ondergrondse afvalcontainers in Huijbergen

Mag ik een extra GFT+E mini container?

Helaas is dit niet mogelijk binnen het huidige beleid van de gemeente Woensdrecht.

Mag ik mijn restafvalcontainer inruilen en kan ik aangesloten worden op een ondergrondse container? (of vice versa)

Hiervoor kunt u contact opnemen met Saver. Zij zullen samen met u kijken naar de beste oplossing.

Ik wil toegang tot de milieustraat maar ik heb een bedrijfswagen die ik ook privé gebruik.

Inwoners met een bedrijfswagen hebben toegang tot de milieustraat, mits zij kunnen aantonen dat het om particulier afval gaat. In geval van twijfel behoudt de toezichthouder het recht het aangeboden afval te weigeren.

Omwille van medische redenen wil ik graag een ontheffing krijgen voor meer restafval, is dit mogelijk?

Dit is mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente via 14 0164.