Regels worden in Nederland vastgesteld door rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten. Ook Woensdrecht heeft haar eigen regels in een groot aantal verordeningen vastgelegd.

De regelgeving van Woensdrecht is op genomen in de landelijke Decentraleregelingenbank. Via de zoekmachine op overheid.nl kunt u snel alle geldende verordeningen en beleidsregels voor de gemeente Woensdrecht doorzoeken op onder andere geldigheid, wetstechnische gegevens of onderwerp.

Lokale regelgeving van de gemeente Woensdrecht

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De actuele Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Woensdrecht is op lokaleregeling.overheid.nl te vinden en via de link www.woensdrecht.nl/apv.

Legesverordening 2024

In de legesverordening zijn de bedragen die de gemeente rekent voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort, rijbewijs of omgevingsvergunning opgenomen. De legesverordening voor het jaar 2024 is snel te bereiken via lokaleregelgeving.overheid.nl.