Werken voor Woensdrecht betekent werken voor ‘de groene gemeente op de Brabantse Wal’. Een gemeente waarop niet alleen burgers, maar ook onze medewerkers trots zijn. Trots op de fascinerende, boeiende omgeving en de economische en recreatieve mogelijkheden die de strategische ligging biedt. Om daaraan een bijdrage te mogen leveren zetten zo'n 150 medewerkers zich, samen met onze burgers, dagelijks in. De juiste mensen op de juiste plaats. Om zowel de kwaliteit van de omgeving en de dienstverlening te behouden, te versterken en te verbeteren. Elke dag weer.

Vacatures publiceren we op de website

werkeninwestbrabant.nl

Profiel griffier

Woensdrecht, een prettige werkgever

Woensdrecht is een aantrekkelijk werkgever voor zowel nieuwe talenten als ervaren krachten. In een dynamische omgeving zijn we zelf ook een ambitieuze organisatie die hoge eisen stelt aan haar mensen. We koesteren onze kernwaarden klantgericht, dienstverlenend, samenwerken, eigen verantwoordelijkheid, resultaatgericht en integer en omarmen de HRM-kernwaarden samenwerken, klantbewustheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Daartegenover staat dat we, naast marktconforme arbeidsvoorwaarden, ook als relatief kleine organisatie heel wat te bieden hebben. In sommige zaken zijn we groot. Zo stimuleren we mobiliteit, faciliteren we flexibiliteit voor een balans tussen werk en privé en stimuleren we fysieke én mentale beweging.

Vacatures anno nu .... vast en flexibel

De wereld is groter dan Woensdrecht, dat weten wij ook. Daarom werken we in West-Brabant samen met diverse andere gemeentes en publiceren we onze externe vacatures regionaal via www.werkeninwestbrabant.nl. Uit de sollicitanten selecteren we collega´s die bij voorkeur breed inzetbaar zijn en, naast de benodigde vakinhoudelijke kennis, lokale betrokkenheid tonen. Mensen die zich willen en kunnen verdiepen in de lokale situatie, gemeenschap en de regionale context. Samen werken in en aan Woensdrecht, dat is het devies.

Vanwege de benodigde flexibiliteit in onze organisatie werken we zowel met vaste als tijdelijke krachten, geheel naar deze tijd. Tijdelijke klussen voor ondernemende zelfstandigen publiceren we ook in regionaal verband via www.flexwestbrabant.nl.

Leren en reïntegreren

Woensdrecht neemt ook in haar rol als werkgever haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de samenleving. Daarom bieden wij regelmatig kansen aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en door het aanbieden van werkervarings- en reïntegratieplaatsen. Ook geven we studenten graag de gelegenheid stage te lopen. Ben je in één van voorgaande kansen geïnteresseerd, mail dan motivatie met cv naar solliciteren@woensdrecht.nl. Dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen.