Hieronder leest u wat de gemeente kan doen wanneer u problemen ervaart met de opvoeding of het opgroeien van uw kind.

Als er zorgen zijn over de ontwikkeling, (psychische) gezondheid en/of veiligheid van een kind, dan kan er hulp nodig zijn. Team jeugd kan passende hulp bieden of zorgen voor een verwijzing naar specialistische hulp.

Wij werken in de regio West-Brabant West met negen gemeenten samen op het gebied van jeugdhulp. De zorgaanbieder die voor ons werken voldoen aan de kwaliteit die we voorstaan en werken op basis van resultaat. Ons team jeugd blijft betrokken bij de jeugdhulp die geboden wordt. Hoe dit werkt , wordt uitgelegd via een filmpje op Jeugdhulp West-Brabant West.

Wat moet ik doen?

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 140164, mailen naar zorg@woensdrecht.nl of via het digitale aanmeldformulier.

Aanmeldformulier

Als u de gemeente niet kunt bereiken en er is sprake van een crisis dan belt u het Meldpunt crisiszorg: voor hulp bij crisissituaties kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen naar 0800-5099. Of kijk op www.meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl

Waar kan het Team Jeugd mij bij helpen?

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kind of kinderen. Gewoon, omdat dit niet altijd vanzelf gaat. Onze medewerkers luisteren, geven advies en onderzoeken welke hulp passend is bij uw vraag. 

Dat kan ondersteuning zijn voor uw kind. Bijvoorbeeld via een training op het gebied van sociale vaardigheden of omgaan met een scheiding. Of voor uw gezin om er samen voor te zorgen dat het beter gaat. Is er meer hulp nodig, dan helpen we om de weg naar de juiste hulp te vinden.

Wat doet de gemeente voor mij?

Volgens de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning en zorg voor jongeren van 0 tot 18 jaar. Daarom hebben we medewerkers in dienst, jeugdprofessionals, die samen het Team Jeugd vormen. Zolang uw kind jeugdhulp ontvangt, blijft een jeugdprofessional uw vaste aanspreekpunt. Als uw zoon of dochter 18 wordt, kijken we hoe de ondersteuning door kan blijven lopen.

Het Team Jeugd van de gemeente werkt samen met andere organisaties die iets voor jongeren kunnen betekenen. Denk hierbij aan de huisarts, de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, scholen, de wijkagent en medewerkers van maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maatschappelijk werk en Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI).

Team Jeugd zorgt ook voor een verwijzing naar specialistische hulp als dat nodig is. Soms is er meer aan de hand en is er specialistische hulp nodig. Wilt u meer weten over zorgaanbieders die specialistische hulp bieden, kijk dan op www.jeugdhulpwbw.nl.

Samen beslissen

Een jeugdprofessional van Team Jeugd luistert naar u en uw kind(eren) om te horen waar u tegenaan loopt. Samen kijken we eerst of er in uw eigen omgeving oplossingen zijn. Als dit niet zo is, kan de jeugdprofessionals ondersteuning en begeleiding bieden in uw gezin. Of er wordt bekeken welke zorg het best passend is, als uw hulpvraag op meerdere gebieden zit. Het doel is dat uw gezin zoveel mogelijk door één professional ondersteund wordt. Daarom maken we één plan voor alle vragen. Daarbij staat voorop dat u en uw kind(eren) zoveel mogelijk zelf aan zet zijn en blijven. 

Meer informatie?

Op rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.

GGD West-Brabant: de GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Kijk op ggdwestbrabant.nl.

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Kijk op www.nji.nl.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk op veiligthuis.nl.

Meldpunt crisiszorg: voor hulp bij crisissituaties kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen naar 0800-5099. Of kijk op www.meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl.

Jeugdhulp West-Brabant West: www.jeugdhulpwbw.nl.

De oudertelefoon biedt gratis en anonieme ondersteuning. Ze staan iedere ouder en opvoeder te woord via telefoon of chat. Kijk op www.oudertelefoon.nl

Op de website www.jongerenhulponline.nl/hulplijnen vindt u onder andere een overzicht van 20 hulplijnen voor jongeren die snel, anoniem en gratis hulp bieden.

Persoonsgebonden budget

De regels die gelden voor het verstrekken voor een persoonsgebonden budget leest u via deze link:

Beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Woensdrecht