Duurzaamheid

Binnen de gemeente Woensdrecht speelt duurzaamheid een belangrijke rol. In verschillende beleidsvelden komt dit terug, zoals verkeer en vervoer, beheer van de openbare ruimte en afval.