Ieder jaar maakt de gemeente een begroting, een jaarrekening en diverse tussenrapportages. We presenteren die in digitale vorm op een aparte website.

Digitale versie begroting

Neem een kijkje op woensdrecht.begrotingonline.nl

Geld en rekenmachine

Programmabegrotingen

Via het P&C portaal van de gemeente Woensdrecht zijn de programmabegrotingen, jaarstukken, kwartaalrapportages en perspectievennota's in te zien. Deze stukken worden het gehele jaar door bijgehouden.

Naar begrotingonline.nl