Ieder jaar maakt de gemeente een begroting, een jaarrekening en diverse tussenrapportages. We presenteren die in digitale vorm op een aparte website.

Digitale versie begroting

Neem een kijkje op woensdrecht.begrotingonline.nl(externe link)

Geld en rekenmachine

Programmabegroting 2022

De Woensdrechtse gemeenteraad heeft op donderdag 11 november 2021 de begroting voor 2022 vastgesteld.

Het totale document (pdf, 165 pagina's, 2,2 MB) treft u aan rechtsboven onder de knop 'bijlagen' op woensdrecht.begrotingonline.nl(externe link)