De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt 26 oude wetten samen en maakt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt minder ingewikkeld. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in. Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken? U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten.

Wat verandert er?

Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u vanaf 1 januari online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. In dit loket staan alle regels van het rijk, de waterschappen, de provincie en de gemeente bij elkaar.

De gemeente zet de bestemmingsplannen van nu over naar een omgevingsplan per 1 januari 2024.
Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. Het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid.

De Omgevingswet zorgt ervoor dat wij sneller een beslissing kunnen nemen op uw vergunningaanvragen, maximaal 8 weken. U kunt na onze beslissing bezwaar maken of in beroep gaan. Is uw aanvraag ingewikkeld? Dan mogen we langer over onze beslissing doen. Dit noemen we een uitgebreide procedure.

Naar het Omgevingsloket

Meedenken en meedoen

De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid. Dit noemen we participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld van tevoren meedenken over grote bouwprojecten.

Vergunning ingediend voor 1 januari 2024?
Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de nieuwe Omgevingswet? Als wij u al een vergunning hebben verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.

Moeten wij de aanvraag nog behandelen?
Dan gebeurt dat in principe volgens de oude wet. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken op tijd (al dan niet op nader verzoek van ons) zijn aangeleverd.

Ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplanprocedures

De voorbereiding van een bestemmingsplan, de daarbij behorende besluitvorming en de bestemmingsplanprocedure vragen de nodige tijd. Daarom is het vanaf 15 september 2023 niet meer mogelijk te starten met het voorbereiden van nieuwe bestemmingsplannen, omdat het niet meer haalbaar is om het ontwerp vóór 31 december 2023 ter inzage te leggen.

Heeft u een ruimtelijk initiatief, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Wij nodigen u uit voor een intakegesprek.

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet leest u op de website van de Rijksoverheid.

Gemeenschappelijk Uitvoeringskader OMWB 2024-2027