Gemeentegids

De gemeentegids wordt jaarlijks in de periode juni/juli huis-aan-huis verspreid in de gemeente Woensdrecht. Als u een Nee / Nee-sticker op de brievenbus heeft kunt u een exemplaar ophalen in het gemeentehuis.

Voor de adressen van verenigingen, clubs en instellingen binnen de gemeente Woensdrecht kunt terecht op

woensdrecht.smartmap.nl

Deze digitale gemeentegids en ook het papieren boekwerk wordt samengesteld en bijgehouden door het bedrijf Akse Media BV uit Den Helder.

Aanpassen gegevens

Kloppen de gegevens waarmee uw instelling, bedrijf of vereniging vermeld staan niet meer? Of bent u nog niet opgenomen in de gemeentegids, maar wilt u dit wel? U kunt de gegevens op de volgende manier doorgeven:

Via internet

Pas zelf uw gegevens aan via woensdrecht.smartmap.nl. U kunt uw vermelding na de aanpassing al meteen terugzien in onze digitale gemeentegids via woensdrecht.smartmap.nl.

Telefonisch of per mail

Bel tijdens kantooruren met de redactie van Akse Media: tel. 0223 - 67 30 10 of per e-mail: redactie@aksemedia.nl onder vermelding van 'Gemeentegids Woensdrecht'.

Vragen en klachten

Voor vragen en klachten over de adressen kunt u terecht bij Akse Media. Heeft u een vraag of klacht over de inhoud van de gemeentegids (gemeentelijke informatie) of de bijbehorende plattegronden? Dan kunt u dit doorgeven aan het team communicatie van de gemeente Woensdrecht. Dit kan via tel. (0164) 61 13 19, of via de e-mail: webmaster@woensdrecht.nl.

Toegankelijke versie digitale gemeentegids

Er is een speciale versie van de digitale gemeentegids van Woensdrecht ontwikkeld. Deze maakt de informatie van de digitale gemeentegids toegankelijk voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische beperking. Maar ook voor senioren, mensen met kleurenblindheid of dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken.
Maak op het startscherm een keuze uit één van de drie gepresenteerde opties voor uw versie van de gemeentegids.