De gemeente Woensdrecht maakt onderdeel uit van meerdere regionale uitvoeringsdiensten. Voorbeelden zijn Saver (afvalinzameling), RAV (ambulancevervoer) en BWB (belastinginvordering).

In het register hieronder staat het volledige overzicht weergegeven.

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Woensdrecht