Voor u ligt het beleidsplan openbare laadinfractuur 2022-2026 van de gemeente Woensdrecht. Elke gemeente in Nederland is verplicht om in 2021 bestuurlijk een laadvisie op te stellen.

De vraag naar laadpalen neemt toe. Het elektrisch laden van auto’s is een opkomende markt, waar de gemeente een belangrijke rol in speelt.
Het beleidsplan geeft het standpunt van de gemeente weer omtrent laadpalen en het elektrisch rijden. In dit beleidsplan wordt duidelijk wat de aanpak van de gemeente is rondom het elektrisch laden. Er is gekozen voor een (hoofdzakelijk) faciliterende aanpak. Hierin maakt de gemeente het mogelijk om laadvoorzieningen te creëren in openbare ruimtes.

Duurzaam vervoer

In dit beleidsplan licht Gemeente Woensdrecht haar visie toe wat betreft

duurzame mobiliteit

foto elektrische auto opladen