Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt. De gemeente kan u helpen wanneer u hier ondersteuning bij nodig hebt.

Wat moet ik doen?

Als u gebruik wil maken van beschermd wonen, dan geeft u dit aan bij de gemeente. U geeft aan welke problemen u heeft.

Meldingsformulier

Voor inwoners van de gemeente Woensdrecht geldt dat als zij aanspraak willen maken op beschermd wonen, dit geregeld wordt door de gemeente Bergen op Zoom.

U dient wel eerst bij de gemeente Woensdrecht een melding in voor beschermd wonen.

Hoe werkt het?

De gemeente Woensdrecht doet onderzoek ten aanzien van uw melding.

Een WMO consulent maakt een afspraak met u, en zal beoordelen of u voldoet aan de criteria voor een indicatie beschermd wonen, of dat er andere mogelijkheden zijn die passend zijn bij uw situatie.

Bij een positief advies, wordt de aanvraag doorgezet naar Gemeente Bergen op Zoom. Gemeente Bergen op Zoom neemt het definitieve besluit ten aanzien van de aanvraag.

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.