Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt. De gemeente kan u helpen wanneer u hier ondersteuning bij nodig hebt.

Wat moet ik doen?

Als u gebruik wil maken van beschermd wonen, dan geeft u dit aan bij de gemeente. U geeft aan welke problemen u heeft.

Meldingsformulier

Voor inwoners van de gemeente Woensdrecht geldt dat als zij aanspraak willen maken op beschermd wonen, dit geregeld wordt door de gemeente Bergen op Zoom. U dient wel eerst bij de gemeente Woensdrecht een melding in voor beschermd wonen. De gemeente Woensdrecht zorgt er dan voor dat uw melding bij de gemeente Bergen op Zoom terecht komt.

Betreft het een verlenging van beschermd wonen of beschermd wonen na een klinische opname, dan kunt u zich wel rechtstreeks bij de gemeente Bergen op Zoom melden.

Hoe werkt het?

Als u veel, van elkaar verschillende, problemen heeft kunt u eventueel aanspraak maken op beschermd wonen.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. Uw gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor beschermd wonen en geeft u dan ook het besluit hierover. Als u in aanmerking komt dan geeft deze gemeente ook de voorziening aan u. De gemeente kan hiervoor een bijdrage in de kosten vragen.

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.