Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt. De gemeente kan u helpen wanneer u hier ondersteuning bij nodig hebt.

Hoe werkt het?

De gemeente Woensdrecht doet onderzoek ten aanzien van uw melding.

Een Wmo-consulent maakt een afspraak met u, en zal beoordelen of u voldoet aan de criteria voor een indicatie beschermd wonen, of dat er andere mogelijkheden zijn die passend zijn bij uw situatie.

Wat moet ik doen?

Meldingsformulier

  • U neemt contact op met het Wmo-loket van de gemeente.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Hoe lang duurt het?

  • Binnen een periode van 6 weken wordt met u een afspraak gemaakt voor een gesprek.
  • De gemeente kan afzien van een gesprek wanneer er voldoende informatie aanwezig is.
  • Wanneer er sprake is van een aanvraag na de melding, zijn wij op grond van de Verordening voorzieningen Wmo verplicht om binnen 8 weken, na meldingsdatum, een besluit op uw aanvraag te nemen.
  • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden