In het Omgevingsloket Online(externe link) kunt u vooraf checken of u een omgevingsvergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

Als een omgevingsvergunning nodig is adviseren we u vervolgens een principeverzoek te doen bij de gemeente. Meer hierover in het onderdeel 'Wat moet ik doen' bij de beschrijving van de procedure rond een omgevingsvergunning.

Bouwen met oog op de toekomst?

Bekijk dan zeker de informatie op de pagina

Aardgasvrij wonen

Woning verduurzamen (huisje met vergrootglas)