Energie noodfonds verenigingen

Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten de subsidieregeling ‘Energie noodfonds vereniging 2022-2023’ vast te stellen. 

Het doel van deze regeling is verenigingen, stichtingen en gebruikers van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed een tegemoetkoming te bieden in de aanhoudende stijgende energiekosten als blijkt dat ondanks de inspanningen om energie te besparen, zij in hun voortbestaan worden bedreigd.

Het college beoogt daarmee dat bestaande maatschappelijke functies behouden blijven.

Een ingevuld aanvraagformulier met bijlagen kunt u indienen via het emailadres gemeente@woensdrecht.nl