Als u een evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Wilt u weten of uw evenement onder de meldings- of vergunningsplicht valt? Heeft u vragen over het evenementenbeleid of heeft u praktische vragen over het organiseren van een evenement? Neem contact op met de evenementencoördinator van de gemeente Woensdrecht via e-mail: evenementen@woensdrecht.nl.

Indien u een evenement wilt organiseren heeft u een evenementenvergunning nodig, tenzij uw evenement onder de nadere regels voor evenementen (onderdeel van de Algemene regels voor evenementen) valt. Kijk voor de regelgeving op de pagina evenementenbeleid.

I.v.m. de intreding van de Omgevingswet: Vooraf een akkoord vragen bij afdeling verkeer en afdeling wegbeheer bij een meldingsplichtig evenement

Indien u een evenement wilt organiseren waarvoor u straten/pleinen/wegen wilt afsluiten en/of waarvoor parkeer- en/of stopverboden voor moeten worden ingesteld, dient u vóórdat u de melding indient, eerst daarvoor een akkoord te krijgen van onze verkeersdeskundige. Voor het maken van een duidelijke verkeerstekening/plattegrond verwijzen wij u naar de toolkit die op onze website staat: https://www.woensdrecht.nl/toolkit-verkeersmaatregelen

Indien u een evenement wilt organiseren op openbaar terrein dient u vóórdat u de melding indient, contact op te nemen met onze wegbeheerder of er geplande wegwerkzaamheden zijn op de route of op het terrein waar uw evenement gaat plaatsvinden.

U kunt contact opnemen met onze verkeerskundige door een duidelijke plattegrond met af te sluiten straten/pleinen en evt. verkeersborden te sturen en/of contact op te nemen met onze wegbeheerder door een overzicht van de straten/pleinen te sturen via een e-mail naar gemeente@woensdrecht.nl  

Alleen wanneer wij van u het schriftelijk akkoord inclusief de goedgekeurde plattegrond, van onze verkeersdeskundige gelijktijdig erbij ontvangen en/of het schriftelijk akkoord van onze wegbeheerder gelijktijdig erbij ontvangen, kunnen wij uw melding voor een evenement in behandeling nemen.

Als u een vergunning nodig heeft, moet u deze 12 weken voor het evenement aanvragen. 
Wanneer uw evenement onder de nadere regels valt moet u voor een klein evenement 4 weken voor het evenement een melding doen. Indien uw evenement onder de vrijgestelde evenementen valt hoeft u geen melding via het Meldingsformulier Evenementen te doen.

Voor een vrijgesteld evenement dient u tijdig via een e-mail aan evenementen@woensdrecht.nl hiervan kennis te geven met de route, datum en contactgegevens van de organisator. Wij kunnen dan de route checken op wegwerkzaamheden en u eventueel tips geven voor een goed verloop.

Kijk voor het beleid, een meldings- of aanvraagformulier voor een evenement op de pagina

Evenementenbeleid

Wat moet ik doen?

Om te bepalen of u voor een evenement een vergunning aan moet vragen of een melding moet doen, hebben wij een Risicobeoordeling voor evenementen met toelichting ontwikkeld. Via een aantal vragen die u vooraf invult komt u erachter of het evenement is vrijgesteld van melding- of vergunningsplicht.

Vervolgens kunt u één of meer van de volgende formulieren invullen:

  • Meldingsformulier evenementen met checklist
  • Aanvraagformulier evenementenvergunning met checklist
  • Aanvraagformulier ontheffing art. 35 Alcoholwet 

Hoe werkt het?

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Kadernota evenementenbeleid 2012
  • Algemene regels voor evenementen 2014

Om u te helpen hebben wij een Handreiking voor organisatoren van evenementen beschikbaar.

Reclameborden tijdens evenement

Sandwichborden/ driehoeksborden mogen alleen maar geplaatst worden ter promotie van een evenement of activiteit die wordt gehouden in de gemeente Woensdrecht.

Ook mogen dergelijke borden worden geplaatst als de activiteit/ het evenement een direct sociaal-maatschappelijk belang heeft in de gemeente Woensdrecht.

Hoeveel reclameborden (sandwich en posters) kunnen maximaal geplaatst worden

In het buurtschap Calfven mogen maximaal 5 sandwichborden en/of driehoeksborden aanwezig zijn.

In de kernen Huijbergen, Woensdrecht, Ossendrecht en Putte mogen maximaal 10 sandwichborden en/of driehoeksborden aanwezig zijn.

In de kern Hoogerheide mogen maximaal 12 sandwichborden en/of driehoeksborden aanwezig zijn.

Per straat mogen maximaal 3 sandwichborden en/of driehoeksborden aanwezig zijn.

Wat is de maximale periode?

Sandwichborden en/of driehoeksborden ter promotie van een activiteit of evenement mogen maximaal 10 dagen voorafgaand aan deze activiteit of dit evenement worden geplaatst.

De borden dienen binnen 2 dagen na afloop van de activiteit of het evenement verwijderd te zijn.

Zijn er beperkingen met betrekking tot de uitingen op de reclameborden? Zijn commerciële uitingen toegestaan?

Nee, handelsreclame is net toegestaan.

Verkeersregelaars bij een evenement

Als u tijdens uw evenement verkeersregelend moet optreden, kan dit alleen door personen die vermeld worden op de verkeersregelaarsinzetlijst.

De organisatie meldt vrijwilligers aan om instructie te volgen voor verkeersregelaar via e-Ieaming op www.verkeersregelaarsexamen.nI(externe link).
De verkeerkeersregelaars volgen hier digitaal een instructie. Zodra u de instructie gevolgd hebt wordt uw naam toegevoegd op de verkeersregelaarsinzetlijst. Deze lijst is bij de politie bekend. Verkeersregelaars bij een evenement moeten zich op verzoek van de politie kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Een verkeersregelaarspasje is niet meer nodig en wordt niet meer verstrekt door de gemeente.

Wanneer u tijdens uw evenement gebruik maakt van verkeersregelaars, dient u dit op de situatietekening bij de aanvraag of melding van het evenement aan te geven. Op de tekening geeft u aan hoeveel en waar de verkeersregelaars komen te staan.

Nog vragen?

Raadpleeg bij het organiseren van een evenement altijd het evenementenbeleid en vul bij elk evenement het risicobeoordeling formulier in.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team Publieksplein van de afdeling Dienstverlening via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 0164 of per e-mail evenementen@woensdrecht.nl.

Evenement organiseren en corona

Wilt u in deze periode een evenement organiseren, dan zult u met de geldende coronamaatregelen rekening dienen te houden.

De gemeente Woensdrecht gaat op voorhand geen categorieën evenementen uitsluiten, maar beoordeelt per evenement of het door kan gaan. 

De termijn van indiening blijft hetzelfde: bij een evenementenmelding 4 weken voor aanvang van het evenement en bij een vergunningsplichting evenement 12 weken voor aanvang. U dient het gebruikelijke ‘meldingsformulier evenementen’ of ‘aanvraagformulier evenementenvergunning’ met de benodigde bijlagen in te dienen.

Vragen

Neem contact op via e-mail: evenementen@woensdrecht.nl of bel naar onze servicelijn (tel. 140164) en vraag naar de evenementencoördinator.

Aanvullende informatie

Aanvullende informatie

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.