Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

Na ontvangst van uw aansprakelijkstelling onderzoeken we of u in aanmerking komt voor schadevergoeding van de gemeente. 

Wat moet ik doen?

Meld schade eerst bij uw eigen verzekeraar als u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade dekt die u geleden heeft. Deze verzekeraar zal de uitkering vervolgens verhalen op de gemeente. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kan deze namens u de gemeente aansprakelijk stellen.

Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf online in bij de gemeente. 

Direct online regelen 

Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort

Hoe werkt het?

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen bij schade door:

 • Nalatigheid en achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld bij schade door een slecht onderhouden wegdek
 • Onrechtmatig handelen of nalaten door (een medewerker van) de gemeente, bijvoorbeeld schade door een ongeluk of aanrijding
 • Werkzaamheden door of in opdracht van de gemeente.

Let op: soms vergoedt de gemeente de schade niet of maar voor een gedeelte.

 • Bij (gedeeltelijk) eigen schuld
 • Bij overmacht, door bijvoorbeeld weersomstandigheden
 • Door nalatigheid van een bedrijf dat in opdracht van de gemeente handelt. In dat geval ligt de aansprakelijkheid ook bij dit bedrijf
 • Als het beheer van een weg niet bij de gemeente ligt, maar bijvoorbeeld bij de Provincie.

Het is aan u om aan te tonen dat de gemeente nalatig is geweest of onrechtmatig heeft gehandeld.

Wat heb ik nodig?

 • bewijs van de opgelopen schade.
 • bewijs van het bedrag van de opgelopen schade, bijvoorbeeld een rekening van de reparatie
 • verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond, bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk
 • eventueel een ondertekende getuigenverklaring
 • eventueel foto's

De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. 

Aanvullende informatie

In het kennisdossier Aansprakelijkheid van de gemeente vindt u uitgebreide informatie, onder andere over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de situaties waarin de gemeente niet aansprakelijk is.