De gemeente Woensdrecht koopt leveringen, diensten en werken in. Hierbij hanteert de gemeente de grondbeginselen transparantie, objectiviteit, non-discriminatie en proportionaliteit.

Als aanbestedende dienst handelt zij conform de Europese richtlijnen voor overheidsinkopen en de daar bijhorende Nederlandse wetgeving.

Het inkopen vindt plaats conform het Inkoop- & Aanbestedingsbeleid zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

  • Het Inkoop- & Aanbestedingsbeleid van de gemeente Woensdrecht is van kracht.
  • Als gemeente hanteren we inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten.
  • Voor IT-zaken is dit document van kracht: de gemeentelijke inkoopvoorwaarden IT (GIBIT2020).

De gemeente Woensdrecht wordt bij haar inkopen ondersteund door het Inkoopbureau West-Brabant.

Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Hornschuh, j.hornschuh@woensdrecht.nl.