Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan of niet zelfstandig naar school kunnen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten of gebruik van de voorzieningen die de gemeente Woensdrecht hierin treft.

Bij het invullen van de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u een vervoersverklaring / vervoersadvies nodig. Deze verklaring kunt u tijdens het indienen van uw aanvraag uploaden. Dit is een verplichting bij de aanvraag. Heeft u geen vervoersverklaring ontvangen? Vraag deze dan aan bij de school waar de leerling naartoe gaat.

Wat moet ik doen?

U dient online een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juli.

DigiD linkDirect online regelen

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • het soort vervoer
 • naam en plaats van de school

Indiening na deze datum kan tot gevolg hebben dat er geen vervoer is tijdens de eerste schoolweken.

Lukt de aanvraag via het digitale aanvraagformulier niet, neem dan contact op met onze servicelijn op 140164 of klik hier.

Wanneer u vragen heeft over uw verzoek voor het leerlingenvervoer kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 15.00 uur contact opnemen met de medewerker leerlingenvervoer via telefoonnummer 14 0164.

Veelgestelde vragen rondom leerlingenvervoer

 1. Wat is leerlingenvervoer?
  Leerlingenvervoer is voor kinderen die naar een speciale school gaan en niet zelfstandig kunnen reizen. Het vervoer is van huis naar school en terug.
  In de meeste gevallen is het met een taxibusje.
 2. Waar en hoe vraag ik leerlingenvervoer aan?
  De aanvraag kunt u digitaal via deze website aanvragen.
 3. Wanneer kom ik in aanmerking voor vergoeding van leerlingenvervoer?
  Wanneer de speciale school verder dan 6 km van je woonhuis is gelegen.
  U hebt een indicatie voor speciaal onderwijs en de school heeft een vervoersadvies afgegeven dat de leerling niet zelfstandig naar school kan gaan.
 4. Welke informatie heeft u van mij nodig voor de aanvraag van leerlingenvervoer?
  De aanvraag, een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven door het Samenwerkingsverband de Brabantse Wal en een vervoersadvies van de school.
 5. Wie verzorgt de begeleiding van mijn kind tijdens het vervoer?
  De chauffeur van de taxibus.
 6. Kan mijn kind elders afgezet worden?
  Dat kan bijvoorbeeld bij een BSO, en wanneer uw kind op vaste dagen/tijden bij iemand anders moet worden opgehaald en afgezet.
 7. Wat als mijn kind ergens anders verblijft?
  De verblijfplaats is bepalend. Niet de inschrijving in de gemeente.
 8. Waar kan ik een melding doen als mijn kind te laat is opgehaald door leerlingenvervoer?
  Bij het vervoersbedrijf.
 9. Waar is de opstapplaats van mijn kind en kan ik die laten wijzigen?
  Uw kind wordt thuis opgehaald en weer thuis teruggebracht.
 10. Mijn kind gaat een dag niet mee met het leerlingenvervoer. Wat moet ik doen?
  Dit moet u doorgeven aan het vervoersbedrijf.

Op 29 april 2022 is de nieuwe verordening gepubliceerd in het Gemeenteblad. Deze vindt u op officielebekendmakingen.nl. Meer achtergrondinformatie kunt u vinden in het persbericht.

Hoe werkt het?

Het leerlingenvervoer is voor kinderen met een lichamelijk, zintuiglijke of verstandelijke beperking die niet zelfstandig en niet onder begeleiding van ouders/verzorgers van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school kunnen reizen. Het gaat om:

 • school voor basisonderwijs;
 • school voor voortgezet onderwijs;
 • school voor speciaal basisonderwijs;
 • school voor (voortgezet) speciaal onderwijs;

en waarbij de afstand van huis naar school méér dan 6 kilometer bedraagt.

In enkele gevallen kan een eigen bijdrage gevraagd worden voor een leerling die een reguliere basisschool bezoekt, bijvoorbeeld de Rudolf Steinerschool, Montessorischool, openbare school of een school met een geloofs- of levensovertuiging.

Heeft u voor de toelichting op uw aanvraag één of meerdere adviezen van een deskundige? Houdt deze bij de hand om bij het formulier up te loaden.

Veelgestelde vragen over leerlingenvervoer kunt u nalezen op de website van de VNG.

Hoe lang duurt het?

U krijgt een bevestiging van de verwerking van uw aanvraag. Als u de gemeente Woensdrecht aangevinkt hebt op MijnOverheid.nl gebeurt dat digitaal: overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar.

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.