Kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan of niet zelfstandig naar school kunnen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten.

Voor wie is het?

Leerlingenvervoer is voor kinderen uit de gemeente Woensdrecht:

 • die niet zelf naar school kunnen reizen door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische beperking;
 • die naar een speciale school gaan, meer dan 6 kilometer van hun woonadres.

Of een leerling leerlingenvervoer krijgt, hangt af van:

 • de afstand tussen het woonadres en de school;
 • de leeftijd van de leerling;
 • het soort onderwijs;
 • de persoonlijke situatie of de handicap.

Als de leerling recht heeft op leerlingenvervoer, wordt gekeken welke vorm van vervoer (bus, fiets, taxi) geschikt is. Leerlingen worden gestimuleerd zo zelfstandig mogelijk naar en van school te reizen, als het kan met de bus of de fiets. Soms is hulp van ouders daarbij nodig. 

Klaslokaal

Vergoeding

De vergoeding voor leerlingenvervoer kan zijn:

 • een fietsvergoeding (eventueel met begeleider);
 • een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer (eventueel met begeleider);
 • aangepast vervoer (taxi- of busvervoer);
 • eigen vervoer (kilometervergoeding).

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de afstand van de woonplaats naar de dichtstbijzijnde school die plaats heeft en het juiste onderwijs biedt voor de leerling.

Welke documenten heeft u nodig om de aanvraag in te dienen?

Voor alle vormen van speciaal onderwijs (SBO, VSO, SO):

 • toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 
  deze is door het samenwerkingsverband Brabantse Wal afgegeven. U kunt de TLV bij de digitale aanvraag uploaden;
 • vervoersadvies 
  De school geeft uw kind een vervoersadvies mee. Dit ondertekent u en kunt u bij de digitale aanvraag uploaden;
  Wanneer de school geen vervoersadvies geeft, stuurt u een verklaring van een medisch specialist toe. Hierin staat door welke beperking de leerling niet  met het OV of de fiets naar school kan gaan;
 • stagecontract
  wanneer de leerling stage loopt, dan stuurt u het stagecontract mee bij de aanvraag.

Bij co-ouderschap doen beide ouders een aanvraag.

Tekenen van documenten

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag voor het nieuwe schooljaar in bij de gemeente. Doe dit vóór 15 juni. Als u de aanvraag na 15 juni indient, kan het zijn dat er tijdens de eerste schoolweken geen vervoer is!

DigiD linkDirect online regelen

Lukt de aanvraag via het digitale aanvraagformulier niet, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder aan de pagina of klik hier om het formulier te downloaden om zelf af te drukken.

Verantwoordelijkheid ouders

 • Als uw kind een keer niet meerijdt (bv. door ziekte), moet u tijdig afmelden bij de vervoerder. Onterecht of onnodig gemaakte kosten kunnen achteraf bij u in rekening worden gebracht.
 • U, als ouders, bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind tijdens het vervoer. U wordt er dan ook op aangesproken als uw kind zich in de bus of taxi misdraagt.

Veel gestelde vragen over het leerlingenvervoer

 1. Wat is leerlingenvervoer?
  Leerlingenvervoer is voor kinderen die naar een speciale school gaan en niet zelfstandig kunnen reizen. Het vervoer is van huis naar school en terug.
 2. Waar en hoe vraag ik leerlingenvervoer aan?
  De aanvraag kunt u digitaal via deze website aanvragen. 
  DigiD linkDirect online regelen
 3. Wie verzorgt de begeleiding van mijn kind tijdens het taxivervoer?
  De chauffeur van de taxibus.
 4. Kan mijn kind ergens anders afgezet worden?
  Een tweede afzetadres kan, als het op de route ligt van school naar huis. Dat kan bijvoorbeeld een BSO zijn of bij opa/oma. Uw kind wordt alleen op vaste dagen op een tweede adres afgezet.
 5. Wat als mijn kind ergens anders is ingeschreven?
  De verblijfplaats is bepalend. Niet de inschrijving in de gemeente.
 6. Waar kan ik een melding doen als mijn kind ziek is en niet meerijdt?
  Bij het vervoersbedrijf.
 7. Waar is de opstapplaats van mijn kind en kan ik die laten wijzigen?
  Uw kind wordt thuis opgehaald en ook weer thuis gebracht (of op een tweede afzetadres (zie ook vraag 4).
 8. Wat moet ik doen als mijn kind naar een andere school gaat?
  Dan meldt u dat bij de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente.
 9. Wat kost een aanvraag?
  Het doen van een aanvraag voor het leerlingenvervoer is gratis. In de gemeente Woensdrecht hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor het leerlingenvervoer.

Meer veel gestelde vragen over leerlingenvervoer kunt u nalezen op de website(externe link) van de VNG.

Hoe lang duurt het?

U krijgt een bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag. Binnen acht weken ontvangt u bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Wetgeving en regels

Wat kunt u verwachten van het vervoer en wat verwacht de gemeente van u?

Lees hierover in: 

Contactinformatie

Twijfelt u of uw kind leerlingenvervoer nodig heeft? Of heeft u een andere vraag?
Neem dan contact op met de gemeente via leerlingenvervoer@woensdrecht.nl.