Iedereen die dat wil kan bij het Centraal Stem Bureau (CSB) van de betreffende verkiezing een melding doen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en het GSB. De melding dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de zitting van het CSB te zijn ontvangen. U leest hieronder hoe u dit kunt doen voor de verkiezingen van 15 maart 2023.

Bekijk de uitslagen en proces-verbalen van de verkiezingen op 15 maart 2023 voor de Provinciale Staten en Waterschappen Brabantse Delta en Scheldestromen:

Naar de uitslagen

Verkiezingen waterschap Brabantse Delta

Voor het melden van bezwaren of (vermoedens van) fouten kunt u een melding doen bij het Centraal Stembureau van deze verkiezing via de volgende link:

Maak een melding - Waterschap Brabantse Delta(externe link)

Melden van bezwaren of (vermoedens van) fouten is mogelijk tot dinsdag 21 maart 2023 11:00 uur.

Verkiezingen Provinciale Staten

Voor het melden van bezwaren of (vermoedens van) fouten kunt u een melding doen bij het Centraal Stembureau van deze verkiezing via de volgende link:

Maak een melding (Provinciale Staten)(externe link)

Melden van bezwaren of (vermoedens van) fouten is mogelijk tot woensdag 22 maart 9:00 uur.