De gemeente publiceert de actuele bestemmingsplannen op het Omgevingsloket(externe link). Als service bieden we u ook een overzicht aan van de plannen die momenteel ter inzage liggen in pdf-vorm.

De officiële publicaties treft u aan op het Omgevingsloket(externe link).

Aan de onderstaande verwijzingen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Plannen ter inzage

 • Vastgesteld bestemmingsplan "woningbouw Koppelstraat Putte" en vaststelling hogere waarden Wet geluidshinder

  Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 februari 2024 het bestemmingsplan “woningbouw Koppelstraat Putte” overeenkomstig het ontwerp heeft vastgesteld en dit plan voor een ieder ter inzage ligt. Tevens maken zij bekend dat zij hogere waarden hebben vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder ten behoeve van dit bestemmingsplan.

 • Vastgesteld bestemmingsplan "Uitbreiding Snebo, Armendijk 3, Ossendrecht"

  Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 februari 2024 het bestemmingsplan “Uitbreiding Snebo, Armendijk 3, Ossendrecht” overeenkomstig het ontwerp heeft vastgesteld en dit plan voor een ieder ter inzage ligt.

 • Vastgesteld bestemmingsplan "Putseweg 46, Ossendrecht"

  Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 februari 2024 het bestemmingsplan “Putseweg 46 Ossendrecht” overeenkomstig het ontwerp heeft vastgesteld en dit plan voor een ieder ter inzage ligt.

 • Vastgesteld bestemmingsplan "Woningbouw Doelstraat te Hoogerheide"

  Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij het bestemmingsplan ‘Woningbouw Doelstraat te Hoogerheide’ heeft vastgesteld.

 • Vastgesteld bestemmingsplan "Zr. Marie Adolphinestraat 5, Ossendrecht"

  Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij het bestemmingsplan ‘Zr. Marie Adolphinestraat 5, Ossendrecht’ heeft vastgesteld.

Bestemmingsplannen (archief)

Bestemmingsplannen van 2021 en eerder zijn te raadplegen via Archiefweb(externe link). Selecteer de datum 20 januari 2022. Klik dan op 'Meer onderwerpen' en vervolgens op 'Bestemmingsplannen bekijken'. Vervolgens heeft op deze pagina de keuze om 'ter inzage liggende plannen', de geldende plannen in de diverse kernen of andere plannen en ruimtelijke visies te raadplegen.