U wilt een overledene op een andere plaats herbegraven of alsnog laten cremeren. Hiervoor wilt u de overledene laten opgraven.

Dit kan alleen als u:

  • toestemming hebt van de rechthebbende(n) op het graf
  • een vergunning hebt van de gemeente

Wat moet ik doen?

  • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit doet u óf binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna.
  • U kunt dit ook door een begrafenisondernemer laten doen.

Hoeveel kost het?

De tarieven voor grafrechten zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Woensdrecht. Voor 2022 zijn dit de bedragen(externe link).

Let op: De tarieven voor 2023 zijn gewijzigd!

De tarieven voor 2023 zijn te vinden in de Legesverordening 2023(externe link).