Passend onderwijs

Scholen hebben een zorgplicht om kinderen een passende onderwijsplek te geven. Elk kind moet de kans krijgen om zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden te ontwikkelen. Soms is er extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld als er leer- of gedragsproblemen zijn. Passend onderwijs vindt - als dat mogelijk is - plaats op de eigen school.

Blijkt dat er ondersteuning is die de reguliere school niet kan bieden, dan wordt er samen met u gezocht naar een ander passend aanbod voor uw kind, bijvoorbeeld op een speciale school. De gemeente Woensdrecht is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabantse Wal. Meer informatie: www.swvbrabantsewal.nl

Heeft u vragen over de (extra) hulp voor uw kind? Kunt u de informatie niet vinden die u zoekt? Komt u er met school niet uit wat de beste hulp is voor uw kind? U kunt altijd advies vragen bij het Ouder- en jeugdsteunpunt.

U kunt bellen of mailen naar het samenwerkingsverband:

Telefoonnummer: 0164-745091
E-mailadres: steunpunt@swvbrabantsewal.nl