De Woensdrechtse rekenkamer voert onafhankelijk onderzoek uit en doet concrete aanbevelingen aan de gemeenteraad.

Doelstelling

De rekenkamer ondersteunt de Woensdrechtse gemeenteraad vanuit een onafhankelijke positie in zijn kaderstellende en controlerende rol. De rekenkamer onderzoekt daarvoor het beleid van het college van B&W en de gemeentelijke organisatie. Alle facetten van het beleid en de uitvoering kunnen onderwerp zijn van onderzoek. Daarnaast is de burger een belangrijke doelgroep van de rekenkamer.  Het maatschappelijk belang speelt een belangrijke rol bij de onderzoeken.

Onderzoeksrapporten (archief)

Onderzoeksrapporten van 2017 en eerder zijn te raadplegen via Archiefweb(externe link). Selecteer de datum 1 januari 2022. Klik dan op 'Meer onderwerpen' en vervolgens op 'Bestuur en organisatie'. Vervolgens gaat u naar de pagina 'Rekenkamercommissie' en hier vindt u onder de blauwe knop 'onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie' het volledige overzicht.    

Werkwijze

De Woensdrechtse rekenkamer onderzoekt één tot twee onderwerpen per jaar. Bij de keuze voor onderzoeksonderwerpen heeft de rekenkamer oog voor wat er in de gemeente leeft en houdt ze rekening met wat er binnen de gemeentelijke organisatie speelt. Voor de selectie van mogelijke onderzoeksonderwerpen hanteert de rekenkamer bepaalde criteria, zoals maatschappelijk belang, doeltreffendheid, doelmatigheid, transparantie en rechtmatigheid.

Iedere burger mag onderzoeksonderwerpen aandragen, tevens raadpleegt de rekenkamer de gemeenteraad in de reguliere overlegrondes over onderwerpen die zij aan willen dragen. Uiteindelijk beslist de rekenkamer zelf over de onderwerpkeuze. Het doel van de rekenkamer is niet om te constateren wat er fout is, maar om uit vinden wat en in hoeverre het beter kan. Oftewel, de rekenkamer is niet gericht op ‘afrekenen’ maar op ‘leren’.

De werkwijze van de rekenkamer is beschreven in een verordening(externe link).

Jaarverslagen (archief)

Jaarverslagen van 2016 en eerder zijn te raadplegen via Archiefweb(externe link). Selecteer de datum 1 januari 2022. Klik dan op 'Meer onderwerpen' en vervolgens op 'Bestuur en organisatie'. Vervolgens gaat u naar de pagina 'Rekenkamercommissie' en hier vindt u onder de blauwe knop 'jaarverslagen van de rekenkamercommissie' het volledige overzicht.

Samenstelling

  • Mevrouw drs. J. Springvloet Dubbeld - van de Schraaf MSc RA, tevens voorzitter
  • De heer drs. M.L.H. Ridderhof, tevens secretaris
  • De heer J. Hoogendoorn
  • De heer C.J. Kort

Contact

De rekenkamer is te bereiken via:

Secretariaat rekenkamer Woensdrecht, p/a Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. Ook per e-mail kun je contact opnemen met de rekenkamer.