Op 20 december 2001 is de Structuurvisie Plus door de gemeenteraad van Woensdrecht vastgesteld. 
Op 14 mei 2009 is de actualisatie van de Structuurvisie Plus vastgesteld door de gemeenteraad van Woensdrecht.