Samen maken we Woensdrecht groener en watervriendelijker

De weersomstandigheden veranderen. Door klimaatverandering gaat het harder regenen, zullen perioden van droogte toenemen en neemt de biodiversiteit af. Gemeente Woensdrecht werkt samen met inwoners en ondernemers aan mooie groene kernen. Door onnodige verharding te verwijderen, bomen te planten en regenwater in de bodem te laten zakken worden effecten van klimaatverandering opgevangen en worden kernen aantrekkelijker om te wonen, werken en recreëren.

Subsidieregeling

Er kan subsidie verkregen worden op diverse maatregelen die voor meer groen of een betere omgang met water zorgen. De criteria en vergoedingen zijn in de subsidietabel opgenomen.

Vraag aan

Naar de subsidieregeling

Naar de subsidietabel

Regentonactie

Ter promotie van de subsidieregeling organiseren we nu eenmalig een regentonactie. Een regenton zorgt ervoor dat een deel van het regenwater opgevangen wordt en niet in het riool terecht komt. Daarnaast heb je in droge perioden een waterbuffer voor de planten in je tuin. Het vermindert dus de belasting op het riool, maar je bespaart ook water.

Deze actie is verlopen. Inwoners die in deze of vorige actie een regenton hebben aangevraagd kunnen deze op 29 juni tussen 9:00 en 12:30 uur ophalen bij de gemeentelijke buitendienst aan de Doelstraat 3b te Hoogerheide.

Tuintegels eruit, groen erin!

Het verwijderen van onnodige verharding in tuinen is zinvol tegen hitte omdat stenen opwarmen, levert een bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast doordat minder regenwater op de riolering loost en helpt om droogte tegen te gaan doordat regenwater makkelijker de grond in kan zakken. En als er nog niet genoeg redenen zijn om tegels te verwijderen: Een groene tuin hartstikke mooi! Bovendien kunt u hier binnenkort subsidie voor krijgen (zie bovenstaande tabel) én halen we uw tuintegels gratis op wanneer u deze vervangt door groen of halfverharding.

Tegeltaxi

Net als in 2022 en 2023 laten we de tegeltaxi weer rijden door de gemeente Woensdrecht. We helpen u graag een handje bij het ontstenen van uw tuin. Voorwaarde is dat u uw oude tegels niet vervangt voor nieuwe en u de tegels aanbiedt op een plaats waar de gemeente de tegels kan opladen met een kraan.

Er gelden uiteraard een paar spelregels (te vinden in het aanmeldformulier) maar het ophalen kost u niets. Samen zetten we weer een kleine stap in de goede richting!

De tegeltaxi rijdt op de volgende dagen:

  • Maandag 5 augustus 2024
  • Maandag 7 oktober 2024

Meld u nu aan

Geveltuin aanleggen

Een geveltuintje zorgt voor minder wateroverlast bij hevige regen, maar draagt ook bij aan een stukje groen en biodiversiteit in de straat. In de gemeente Woensdrecht mag u zelf een geveltuintje aanleggen (zie de spelregels) en u kunt er bovendien subsidie op krijgen. 

Bekijk de spelregels

Adopteer een stukje openbare ruimte!

Wil je samen met de buurman het pleintje voor de deur vergroenen en onderhouden? Wil je samen met de overbuurman de groenvakken onder bomen aanplanten? Wil je als ondernemer een geveltuin aanleggen in de openbare ruimte?

Er zijn verschillende mogelijkheden om als inwoner of ondernemer mee te helpen aan de vergroening van de openbare ruimte. Afhankelijk van de locatie worden de mogelijkheden bekeken en afspraken over aanleg en onderhoud gemaakt. Dien je idee in via initiatieven@woensdrecht.nl.  De tegels die gewipt worden tellen natuurlijk mee voor de wedstrijd!